Marzena Syper-Jędrzejczak

– dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu , adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Obecnie w kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się kwestie karier menedżerskich, stresu zawodowego i równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym - jest autorką bądź współautorką ponad 30 publikacji z tego zakresu.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit