Łukasz Haromszeki

– dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, adiunkt w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit