Joanna Furmańczyk

– dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit (Redaktor naukowy)
Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit (Redaktor naukowy)
Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit (Redaktor naukowy)