Katarzyna Rostek

– dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, prof. PW, Katedra Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, prodziekan Wydziału Zarządzania.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym