Magdalena Florek

– dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Handlu i Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Marketing terytorialny (Recenzent)