Justyna Ewa Kulikowska-Kulesza

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
W 2015 roku z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską i uzyskała stopień doktora nauk prawnych.
Pracuje w Katedrze Prawa Administracyjnego (Zakład Postępowania Administracyjnego) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Polskie postępowanie przed sądami administracyjnymi w świetle standardów ETPC w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego