Ewa K. Czech

– dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa, prof. UwB, Katedra Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Polskie postępowanie przed sądami administracyjnymi w świetle standardów ETPC w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego (Recenzent pracy doktorskiej)