Jan Zimmermann

– prof. dr hab. nauk prawnych, Katedra Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Polskie postępowanie przed sądami administracyjnymi w świetle standardów ETPC w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego (Recenzent pracy doktorskiej)