Ewa Zadęckawww.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Marketing terytorialny