Sebastian Brańka

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych UEK. W latach 2012–2014 kierownik samodzielnego projektu badawczego finansowanego przez NCN, a w latach 2013–2015 uczestnik w projektu partnerskiego Leonardo da Vinci finansowanego przez Komisję Europejską. Autor (lub współautor) 18 publikacji naukowych, w tym 7 w języku angielskim. Obszary zainteresowań naukowych: marketing terytorialny, promocja miast, rozwój i organizacja handlu.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Aktywność promocyjna polskich miast
Marketing terytorialny