edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Aleksander Chłopecki

Pracuje naukowo na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Prawa Cywilnego, specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, prawie rynku kapitałowego, bankowym oraz ubezpieczeniowym.
Jest Prezesem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. W swojej dotychczasowej karierze pełnił też funkcję Zastępcy Przewodniczącego ds. Prawnych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, był Członkiem Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a także Przewodniczącym Rady Nadzorczej PZU SA.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Ch%C5%82opecki

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Insider trading z perspektywy regulacji europejskich, polskich i szwajcarskich