Iryna Manczak

– dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Marketing terytorialny
Targi w gospodarce rynkowej