edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Henryk Mruk

Prof. dr hab. Henryk Mruk, jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zainteresowania badawcze to marketing strategiczny, przywództwo, badania zachowań konsumentów oraz ekonomia behawioralna. Od 1994 roku swoje zainteresowania badawcze koncentruje także na rynku farmaceutycznym i aptecznym.
Współpracuje z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Kapituły medalu Acanthus Aureus. Opublikował ponad 900 pozycji zwartych i artykułowych z zakresu marketingu, zachowań konsumentów i przywództwa. Wypromował ponad 400 magistrów oraz 28 doktorów.
W 2013 roku otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę „Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa”, WN PWN, Warszawa 2012.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Targi w gospodarce rynkowej (Recenzent)