Andrzej Sokołowski

– prof. dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Katedra Statystyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa (Recenzent pracy doktorskiej)