edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Jerzy Gajdka

– prof. dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Kierownik Katedry Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego Instytut Finansów, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa (Recenzent pracy doktorskiej)