Janusz Stankiewicz

– dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa, prof. UwB, Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku.
Specjalność naukowa: prawo budżetowe, teoria finansów publicznych, instytucje nadzoru i kontroli finansowej.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i w Polsce (Recenzent pracy doktorskiej)