Krystyna Piotrowska-Marczak

– prof. dr hab. nauk ekonomicznych, wieloletni Dyrektor Instytutu Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Łódzkiego.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i w Polsce (Recenzent pracy doktorskiej)