edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Justyna Smagowicz

Justyna Smagowicz jest absolwentką Politechniki Warszawskiej (2008). Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Zarządzania Produkcją na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują: proces ciągłego doskonalenia, wdrażanie usprawnień w duchu Lean Manufacturing, organizację stanowisk produkcyjnych oraz humanizację pracy.

Jest autorką kilku publikacji naukowych z zakresu standaryzacji pracy, wdrażania usprawnień kaizen oraz ergonomicznego kształtowania stanowisk pracy. Ponadto bierze udział w pracach badawczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu