Eugeniusz Ruśkowski

– prof. dr hab. nauk prawnych, Kierownik Katedry Finansów Publicznych i Prawa Finansowego, Wdział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku.
Specjalność naukowa: dyscyplina finansów publicznych, finanse publiczne w aspekcie porównawczym (ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowej i Wschodniej), finanse samorządu terytorialnego, kontrola finansowa, prawo budżetowe, prawo dewizowe, teoria finansów publicznych i prawa finansowego.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i w Polsce (Promotor pracy doktorskiej)