edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Urszula K. Zawadzka-Pąk

Absolwentka kierunków: prawo, romanistyka (Uniwersytet w Białymstoku), lingwistyka stosowana (Uniwersytet Warszawski) oraz prawo i zarządzanie finansami publicznymi (Uniwersytet Paryż 1 Panteon-Sorbona).
W roku 2013 uzyskała tytuł dr nauk prawnych.
Pracuje w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i w Polsce