Waldemar Żebrowski

– dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, prof. UWM w Olsztynie, Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Praktyki manipulacyjne w polskich kampaniach wyborczych (Recenzent pracy doktorskiej)