Grzegorz Piwnicki

– prof. dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański.
Od kilkunastu lat bada problemy związane z losami Polaków wojskowych i zesłańców na Kaukaz w XIX i na początku XX wieku. Współpracował w tej dziedzinie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie uczestniczył w konferencjach naukowych o losach Polaków w XIX wieku na terenach Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu.
Inne jego zainteresowania badawcze oscylują wokół problemów polskiej kultury politycznej od średniowiecza do czasów współczesnych, historii i tradycji Polskiej Marynarki Wojennej w przeszłości i teraźniejszości. Bada również problemy związane z historią i współczesnością cywilizacji.
Jest autorem ponad 110 prac naukowych, w tym 10 książek.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Praktyki manipulacyjne w polskich kampaniach wyborczych (Recenzent pracy doktorskiej)