Selim Chazbijewicz

– dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, prof. SGH, Kierownik Zakładu Doradztwa i Usług Prawnych w Instytucie Bankowości Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Absolwent filologii polskiej w Uniwersytecie Gdańskim w 1980 roku. Doktorat z nauk politycznych w Poznaniu w 1992 r. w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2002 r. habilitacja w Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu z zakresu nauk politycznych. Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Selim_Chazbijewicz

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Praktyki manipulacyjne w polskich kampaniach wyborczych (Promotor pracy doktorskiej)