edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Jacek Bojakowski

Dr n.med. Jacek Bojakowski lekarz, neurolog, jest pracownikiem naukowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Poza działalnością w macierzystej uczelni, wykazuje aktywność twórczą:
- plastyczną [wystawy „Wtórności” (Wyszków, marzec 2010), „Eko Magia” (Warszawa, styczeń 2011), „Czasem przetkane”- z Elwirą Sztetner (Warszawa, styczeń 2013), miniatury portretowe znajdujące się w zbiorach w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, USA],
- literacką (wiersze i teksty piosenek).

Jest autorem międzyuczelnianego (WUM i ASP) programu zajęć uwrażliwiających dla studentów obu uczelni.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Na granicy rozdzielczości