edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Jan Monkiewicz

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, stypendysta Fundacji im A. Hublodta. W 1989 otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej.
Ekspert ONZ i Banku Światowego, podsekretarz i sekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów w latach 1994-1996. Prezes Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (1996-1997) i Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Polisa Życie SA (1998-2002).
Przewodniczący (2002-2006) Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Był członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Nadzorów Ubezpieczeń (IAIS), obecnie Zastępca Sekretarza Generalnego Geneva Association i Doradca Prezesa NBP. Członek rad nadzorczych instytucji finansowych. Autor licznych publikacji naukowych. Członek Rady Programowej Gazety Ubezpieczeniowej, Człowiek Roku Ubezpieczeń 2003.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Monkiewicz_(ekonomista)

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Doskonalenie systemu zarządzania finansami w jednostkach administracji publicznej (Recenzent pracy doktorskiej)