Andrzej Bień

– dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, prof. SGH, Kierownik Zakładu Doradztwa i Usług Prawnych w Instytucie Bankowości Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Doskonalenie systemu zarządzania finansami w jednostkach administracji publicznej (Recenzent pracy doktorskiej)