edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Agnieszka Sopińska

Prof. dr hab.
Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej.

Zainteresowania naukowe: zarządzanie strategiczne, zarządzanie wiedzą i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, analiza zasobów przedsiębiorstwa, problematyka konkurencyjności przedsiębiorstwa, analiza strategiczna przedsiębiorstwa i metody portfelowe, strategia dywersyfikacji w przedsiębiorstwie, analiza fuzji i przejęć, zjawisko internacjonalizacji przedsiębiorstw.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Platforma e-learningowa jako trzon systemu zarządzania wiedzą pracowników (Recenzent)