edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Paweł Łuków

– prof. dr hab. nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Piętnaście kazań (Recenzent)