edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Joseph Butler

Joseph Butler (1692-1752) – anglikański biskup i filozof moralista.
Uważany za jednego ze współtwórców współcześnie używanego w filozofii moralnej pojęcia sumienia. Autor wielu błyskotliwych sformułowań cytowanych do dziś przez filozofów. Jego główne dzieła od kilkuset lat należą do kanonu lektur studentów filozofii i teologii anglojęzycznych uczelni.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Butler


www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Piętnaście kazań