edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Władysław Marek Turski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Władysław_Marek_Turski

Władysław Marek Turski (1938-2013) - prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski; Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki; Instytut Informatyki, jeden z założycieli Polskiego Towarzystwa Informatycznego i jego pierwszy prezes, członek Brytyjskiego Towarzystwa Informatycznego (British Computer Society) oraz Królewskiej Akademii Inżynierii (Royal Academy of Engineering). Kawaler Krzyża Oficerskiego i Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Na marginesie - wybór felietonów