Agnieszka Skala

Dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, aktywistka, badaczka i edukator przedsiębiorczości oraz innowacyjności wysokiej techniki, autorka i koordynatorka, we współpracy z fundacją Startup Poland, badań startupów w Polsce i w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Startupy