Elżbieta Mączyńska-Ziemackawww.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego Nowość! (Recenzent)