edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Edyta Tomasik

Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie Finanse uzyskała na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W 2009 roku ukończyła stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Absolwentka dwóch kierunków studiów: Informatyka oraz Matematyka ze specjalnością Matematyka Stosowana na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiowała również na Universita` degli Studi di Perugia we Włoszech.

Prowadzi działalność naukową, dydaktyczną, szkoleniową i doradczą. Od 2009 roku związana z Akademią Leona Koźmińskiego (Katedra Finansów/ Katedra Bankowości i Ubezpieczeń). Od 2009 roku prowadzi firmę doradczo-szkoleniową. Ponadto pracuje jako ekspert oceniający projekty inwestycyjne finansowane z funduszy strukturalnych UE. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w realizacji projektów. Członek - założyciel Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej.
W latach 2004-2008 prowadziła zajęcia dydaktyczne na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Zdobyła również duże doświadczenie we wdrażaniu i adaptowaniu narzędzi informatycznych pracując u partnera Microsoft Business Solutions jako programista aplikacyjny zintegrowanego systemu wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem.
Zainteresowania naukowe – metody ilościowe na rynku kapitałowym, wycena papierów wartościowych, tworzenie i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi. Autorka lub współautorka 7 artykułów naukowych.


www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Rozkłady stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego