edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Urszula Kąkol

Urszula Kąkol jest absolwentką Politechniki Warszawskiej. Od 2009 roku wykłada na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się organizacją produkcji i zarządzaniem produkcją. Specjalizuje się w zarządzaniu wiedzą produkcyjną.

Realizuje prace badawcze w przedsiębiorstwach produkcyjnych w powyższej tematyce. Prowadzi szkolenia w zakresie zarządzania produkcją oraz metod twórczego rozwiązywania problemów.
Jest autorką kilku publikacji naukowych prezentowanych na konferencjach naukowych oraz opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu