Ewa Ferenc-Szydełkowww.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych (Recenzent)