Agnieszka Niezgoda

Dr hab. nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pracownik naukow-dydaktyczny Katedry Turystyki Wydziału Gospodarki Międzynarodowej.
Specjalności: ekonomika turystyki, marketing w hotelarstwie i turystyce, popyt turystyczny.


www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Turysta senior na rynku usług hotelarskich Nowość! (Recenzent)