edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Krzysztof Piasecki

Absolwent (1976) Wydziału Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskał też stopień dr nauk matematycznych (1981). Następnie w 1991 roku uzyskał stopień dr hab. nauk ekonomicznych. Tytuł profesora nauk ekonomicznych otrzymał w 2007 roku.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych. Następnie od 1979 roku jest zatrudniony w obecnym Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W chwili obecnej prof. zwycz. UEP i od 2012 kierownik Katedry Badań Operacyjnych.

Jest autorem 4 monografii, 2 podręczników monograficznych i 6 skryptów, ok. 100 artykułów naukowych i ponad 200 opublikowanych recenzji.
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół finansów skwantyfikowanych, matematyki finansowej, matematyki systemów rozmytych i modeli prognostyczno-decyzyjnych.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych
Rozkłady stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego