Anna Mężyk

Dr hab. inż., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
Specjalności: ekonomika i organizacja transportu.


www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Sektor kolejowy w polityce transportowej Unii Europejskiej Nowość! (Recenzent)