edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Michał Trocki

Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunku Organizacja i Zarządzanie Przemysłem. Jest profesorem nauk ekonomicznych, doktorem habilitowanym w zakresie nauk o zarządzaniu, zatrudnionym na stanowisku profesora zwyczajnego w SGH, Kierownikiem Katedry Zarządzania Projektami SGH.

Jest twórcą i kierownikiem Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami w SGH oraz wykładowcą licznych studiów podyplomowych SGH i innych uczelni.
Jest też Sekretarzem Naukowym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

Prowadzi działalność naukową, dydaktyczną, szkoleniową, konsultingową i doradczą.
Jest autorem ok. 150 publikacji z dziedziny organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą w tym licznych publikacji książkowych.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień zarządzania dużymi organizacjami gospodarczymi - wielkimi przedsiębiorstwami, grupami kapitałowymi, projektami.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu (Recenzent)