edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Waldemar Tarczyński

Prof. dr hab. inż. Waldemar Stefan Tarczyński
Absolwent ekonomii i organizacji transportu na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej (1983). Na Uniwersytecie Szczecińskim uzyskiwał kolejne stopnie naukowe: w 1989 doktora, a w 1996 doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. W 1999 otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Od 1983 związany z Uniwersytetem Szczecińskim, od 2001 na stanowisku profesora zwyczajnego. Był m.in. kierownikiem Zakładu Ekonometrii (1991–2002), prodziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (1996–1999), prorektorem do spraw nauki (1999–2005). Wybierany następnie na urząd rektora tej uczelni na kadencje 2005–2008 i 2008–2012. Od 2012 roku pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2002 objął kierownictwo Katedry Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych.

Pełnił też różne funkcje w radach naukowych, organach doradczych i radach nadzorczych. Był m.in. członkiem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN oraz przewodniczącym rady nadzorczej Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Jest przewodniczącym rady zadzorczej Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (2001) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Zainteresowania naukowe - ekonometria, metody ilościowe na rynku kapitałowym, analiza ekonomiczno-finansowa i zarządzanie finansami.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Tarczy%C5%84ski

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji (Recenzent)