Anna Tokarz-Kocik

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z rynkiem pracy i kapitałem ludzkim w hotelarstwie.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Turysta senior na rynku usług hotelarskich Nowość!