Marta Sidorkiewicz

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z rynkiem hotelarskim, marketingiem usług i turystyką biznesową.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Turysta senior na rynku usług hotelarskich Nowość!