edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Juliusz Engelhardt

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1997 r. Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. W kadencji lat 2016–2020 Dziekan Wydziału.
Jego zainteresowania badawcze obejmują naukę o przedsiębiorstwie, analizę ekonomiczną, ekonomikę transportu ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego oraz politykę transportową.
Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych – książek, skryptów, artykułów, referatów, prac badawczych, opinii, ekspertyz i recenzji. Promotor 15 doktorów nauk ekonomicznych, kilkuset magistrów i licencjatów. Wieloletni kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu transportu kolejowego. Ekspert komisji sejmowych. W latach 1994– 1996 Pierwszy Zastępca Dyrektora Generalnego PKP. W latach 1996–1998 ekspert w Radzie PKP. W latach 2008–2010 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury ds. Kolejnictwa. W latach 2006–2007 i 2014–2015 członek Rady Nadzorczej PKP SA.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Sektor kolejowy w polityce transportowej Unii Europejskiej Nowość!