Daniel Gajda

– asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę zarządzania talentami oraz zarządzania sportem, w szczególności zarządzaniem ludźmi w organizacjach sportowych.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit