Jerzy Nowakowski

– prof. dr hab. nauk ekonomicznych, Instytut Bankowości, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Nowakowski_(ekonomista)

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Nadzór bankowy w Polsce (Recenzent)