Andrzej Gospodarowicz

– prof. dr hab. nauk ekonomicznych, Instytut Zarządzania Finansami, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Gospodarowicz

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Nadzór bankowy w Polsce (Recenzent pracy doktorskiej)