Bogusław Bujak

Bogusław Bujak, dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, inżynier mechatroniki, absolwent studiów podyplomowych dla doradców inwestycyjnych oraz programu Executive MBA.

Posiadacz międzynarodowych desygnacji zawodowych, m.in.: CIA, CRMA, QA, CPTE, ISO IA, AML, ITIL Expert, ITIL Manager, MCSD, MCAD, MCDBA, MCSE, MCSA, czy Certified TCO Expert.

Wieloletni praktyk zarządzania związany m.in. z branżami: finansową, telekomunikacyjną, informatyczną, administracji publicznej oraz konsultingu. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił funkcje zarządzające zarówno komórkami organizacyjnymi: informatycznymi, audytem, controllingiem, kosztami, zakupami, rozwojem biznesu, usługami, czy procesami, jak również całymi organizacjami.

Współautor i trener biznesowy szkoleń dotyczących funkcjonowania rynków kapitałowych, wdrażania i wykorzystywania modeli i metodyk zarządzania obszarami technologicznymi i projektowymi w sposób zapewniający efektywne wspieranie działalności biznesowej, twórca autorskiej metodyki zarządzania usługami IT – SLM® (Service Level Management).

Wiceprzewodniczący i Członek Rady Fundacji IT Leader Club Polska, Członek Rady Programowej Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej, były Wiceprezes i Członek Założyciel itSMF Polska, były Członek Zarządu Głównego Ligii Ochrony Przyrody.

Autor i współautor szeregu publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących zagadnień z obszarów zarządzania, finansów, audytu i informatyki.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Nadzór bankowy w Polsce