Grażyna Plichta

– dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Analizy Rynku i Badań Marketingowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

www.edu-libri.pl  

Zapowiedzi w edu-Libri:
Współtworzenie wartości na aktywnym rynku konsumenckim