edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Bogdan Galwas

Prof. dr hab. inż. Bogdan Andrzej Galwas, absolwent  Wydziału Łączności Politechniki Warszawskiej (1962). Od tego czasu pracuje w Politechnice Warszawskiej uzyskując kolejno stopień doktora nauk technicznych (1969) i stopień doktora habilitowanego (1976) za monografię „Homodynowe metody badania obwodów mikrofalowych”. W 1986 został profesorem nadzwyczajnym, a w 1997 roku profesorem zwyczajnym.
Pełnił wiele funkcji, w tym prorektora Politechniki Warszawskiej (1987–1990) i dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (2005–2008). Jest twórcą Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki i w latach 2001–2006 jego dyrektorem.
Opublikował ponad 150 artykułów i komunikatów naukowych z elektroniki i fotoniki mikrofalowej, 70 artykułów i referatów w obszarze metodyki i techniki e-edukacji, 9 monografii i podręczników oraz 9 patentów. Ponadto jest autorem wielu skryptów akademickich i podręczników, wydanych także w formie elektronicznej. Wypromował 14 doktorów.
Honorowany nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk oraz wielokrotnie Rektora Politechniki Warszawskiej.
Jest członkiem i sekretarzem Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk. Jest też członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej (PTNEI) i jego prezesem.
Zainteresowania naukowe: miernictwo mikrofalowe, teoria i techniki generacji sygnałów mikrofalowych, fotonika mikrofalowa, e-learning.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Platforma e-learningowa jako trzon systemu zarządzania wiedzą pracowników (Recenzent)