Agnieszka Poteralska

Ukończyła polsko-niemieckie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
Obecnie pracuje w kancelarii prawnej, gdzie zajmuje się obsługą prawną klientów niemieckojęzycznych. Doświadczenie zdobywała również w innych wrocławskich kancelariach, Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz Viadrina Compliance Center.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Wewnętrzny nadzór korporacyjny w publicznych spółkach akcyjnych na gruncie prawa polskiego i niemieckiego